1. Informacje ogólne
   1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów sklepu internetowego https://potatoface.pl 
   1.2. Administratorem danych osobowych jest Potato Face Katarzyna Belczyk, z siedzibą przy ul. Emanuela Ringelbluma 3/41, 01-410 Warszawa, NIP: 5272617208, REGON: 362485209.

  1. Rodzaje danych zbieranych i cel przetwarzania
   2.1. Sklep internetowy zbiera następujące dane osobowe Klientów:
   Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres zamieszkania,
   Dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu,
   Dane transakcyjne: informacje o zamówieniach, płatnościach, historii zakupów,
   Dane techniczne: adres IP, informacje o urządzeniu, przeglądarka internetowa.
   2.2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień, obsługi klienta, dostarczania informacji handlowych oraz w celach marketingowych, jeżeli Klient wyraził na to zgodę.

  1. Podstawa prawna przetwarzania danych
   3.1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, w tym w celu wykonania umowy sprzedaży, spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, oraz na podstawie zgody Klienta.

  1. Bezpieczeństwo danych osobowych
   4.1. Administrator podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem czy ujawnieniem.

  1. Udostępnianie danych osobowych
   5.1. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom współpracującym w ramach realizacji usług, takim jak dostawcy płatności, firmy kurierskie, itp.
   5.2. Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 1. Prawa Klienta
  6.1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W tym celu należy wysłać wiadomość o tytule: “Usunięcie danych osobowych” na adres mailowy: kontakt@potatoface.pl
 2. Cookies                                                                                                             7.1. Sklep internetowy używa plików cookies w celu świadczenia usług, analizy ruchu oraz dostosowania treści do preferencji Klienta. Klient może zarządzać plikami cookies za pomocą ustawień przeglądarki. .

  1. Kontakt
   8.1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się z Administratorem poprzez kontakt@potatoface.pl lub tradycyjną pocztą na adres siedziby firmy.

 1.